11.09.2015

Vodič kroz legalizaciju bespravnih građevina




ŠTO SE MORA LEGALIZIRATI

 
Sve građevine sagrađene nakon 15. veljače 1968. godine, a koje nemaju odobrenje za gradnju, bilo da se to odobrenje zove građevinska dozvola, lokacijska dozvola, potvrda na glavni projekt ili nekako drugačije.
 
Građevina mora biti izgrađena u skladu s odobrenjem (obujam, otvori, namjena itd.), a svaki zahvat koji odstupa od projektne dokumentacije (nadograđena terasa, garaža ili novi kat) mora se legalizirati.

TKO MOŽE PREDATI ZAHTJEV
 
Ne moraju biti riješeni vlasnički odnosi da bi se predao zahtjev za legalizaciju neke građevine. Znači, zahtjev može predati bilo tko.

KOJE SE ZGRADE (NE)MOGU LEGALIZIRATI

Legalizirati se mogu sve građevine vidljive na digitalnoj ortofoto karti od 21. lipnja 2011. godine. Objekt mora imati barem jednu etažu s krovom ili bez njega. Samo temelji ne mogu se ozakoniti.

Koji se objekti ne mogu legalizirati, možete pogledati ovdje.

POSTUPAK LEGALIZACIJE

Procedura započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u Odjel za graditeljstvo grada ili županije (plaća se upravna pristojba od 70 kuna).

Zahtjev se može napisati i na običnom papiru, samo treba navesti osnovne osobne podatke i podatke o građevini. Nije nužno odmah predati i popratnu dokumentaciju, već se ona može naknadno dostaviti. Jedino je važno da se zahtjev podnese do 30. lipnja 2013. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ministarstvo graditeljstva podijelilo je bespravne građevine u četiri kategorije. Ovisno o tome, uz zahtjev se mora priložiti i ostala dokumentacija.

Nezakonite građevine su podijeljene na: zahtjevne zgrade, manje zahtjevne zgrade, jednostavne zagrade i pomoćne zgrade.

GEODETSKA I ARHITEKTONSKA SNIMKA

Ako je građevina ucrtana u katastarski plan onako kako je izgrađena, nije potrebno tražiti geodetsku snimku, već će biti dovoljna samo kopija katastarskog plana.

Geodetsku snimku izrađuju ovlašteni inženjeri geodezije. Cijene se kreću od 2.500 do 4.500 kuna, ovisno o veličini i namjeni građevine.

Ovlašteni inženjeri građevine ili arhitekti izrađuju snimku izvedenog stanja (arhitektonska snimka), a tu uslugu naplaćuju od 2,5 eura do 10 eura po kvadratu bruto razvijene površine.

KAZNA

Kazna ili, službeno, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru iznosi od 500 do desetak tisuća kuna. Naknada se obračunava prema istim kriterijima na cijelom području Hrvatske. Točan iznos naknade možete izračunati pomoću ovog kalkulatora.

Naknada se plaća, u cijelosti ili prva rata, prije donošenja rješenja o izvedenom stanju. Obračunava ga gradsko ili županijsko tijelo zaduženo za komunalne poslove na osnovu podataka koje mu dostavi odjel za graditeljstvo.

Za iznose veće do 1.500 kuna kazna se može plaćati na rate. Ako se kazna veća od 1.500 kuna plati gotovinom, dobiva se popust od 25 posto.

VODNI I KOMUNALNI DOPRINOSI

Plaćaju se nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju, a obročno plaćanje je moguće uz poček od godinu dana. Pomoćne građevine su oslobođene plaćanja doprinosa.

Naknada za vodni doprinos ovisi o lokaciji, obujmu i namjeni objekta, a obračunavaju ga i naplaćuju Hrvatske vode.

Visinu komunalnog doprinosa određuju jedinice lokalne samouprave. Većina gradova i općina uvele su popuste, a neke poput Primoštena u potpunosti su oslobodile građane od tog davanja.

Iznos vodnog i komunalnog doprinosa možete sami izračunati uz pomoć kalkulatora koje na svojim web stranicama nude pojedini arhitektonski uredi.

KADA OBJEKT POSTAJE LEGALAN

Objekt postaje legalan kad se dobije rješenje o izvedenom stanju. Prije toga mora se platiti naknada za legalizaciju u cijelosti ili prva rata.

Rješenje se ne mora dobiti do 30. lipnja kako bi građevina postala legalna, do tog datuma se mora predati zahtjev za legalizaciju.

Kako su uredi za legalizaciju zatrpani zahtjevima, a njihov broj će približavanjem 30. lipnja još više rasti, može se očekivati da će se na dobivanje rješenja čekati od nekoliko mjeseci pa do više od godinu dana.

SVE KUĆE SAGRAĐENE PRIJE 1968. SU LEGALNE

Sve građevine sagrađene prije 15. veljače 1968. smatraju se legalnim. Njihova zakonitost dokazuje se uvjerenjem iz katastra.

Problem je ako kuća nije upisana u katastarski plan. Tad se mora provesti sudsko vještačenje i izraditi geodetski snimak.

Građani će možda izbjeći te troškove ako Hrvatska uspije doći do starih avionskih snimki koje je napravila JNA. Na osnovu njih građevine koje sad nisu u katastru bile bi upisane u planove.


Izvor: nekretnine.net