17.07.2017

GRAD RIJEKA ŠALJE OBRASCE Porez na nekretnine platit će svi - dostavili podatke ili ne

Građani trebaju dostaviti informacije o neto površini, stanju nekretnine, godini izgradnje, godini posljednje rekonstrukcije, te vlasničkom udjelu. U interesu je građana da dostave potrebne informacije jer će se na temelju njih definirati porez. Onima koji se ne odazovu na poziv, porez će biti razrezan prema procjeni i postojećim podacima.Izvor: arhiva NL


U Gradu Rijeci intenzivno se radi na uvođenju poreza na nekretnine temeljem Zakona o lokalnim porezima koji je donesen 1. siječnja 2017. godine. Započela je komunikacija s pravnim osobama koje sada plaćaju komunalnu naknadu u mjesečnom iznosu većem od 25.000 kuna, kojima su poštom poslane osnovne informacije o uvođenju poreza na nekretnine, te obrazac prijave s popisom nekretnina za koje se zadužuju. U tijeku je komunikacija i s onim poslovnim subjektima čija se komunalna naknada kreće od 10.000 do 25.000 kuna, a uskoro na red dolazi i svi ostali, pa tako i građani koji će do 15. rujna dobiti upitnik/obrazac temeljem kojeg će se prikupljati podaci o korisniku i nekretnini.
 

Za što će se plaćati porez?

Porez na nekretnine obuhvaća većinu nekretnina. Izuzetak su jedino nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te sakralni objekti, i to samo u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi. Dakle porez zahvaća: sve stambene i poslovne nekretnine, garaže, pomoćne prostore (zajednički dijelovi i prostorije), kao i prostore bez posebne namjene, ali i neizgrađeno građevinsko zemljište, uz uvjet da ono svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima električne energije i vode. Procjenjuje se da će porez na nekretnine gradovima i općinama donijeti oko 15 posto veći prihod.

Starost nekretnine

Ono što će se od građana tražiti je da dostave informacije o neto površini, stanju nekretnine, godini izgradnje, godini posljednje rekonstrukcije, te vlasničkom udjelu.

– Grad Rijeka je na vrijeme započeo s pripremama za uvođenje poreza na nekretnine koji objedinjuje tri davanja – komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na vikendice, odnosno kuće za odmor. Dodatno se provjeravaju naše baze podataka koje imamo temeljem stavki komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na vikendice, a započela je i reorganizacija unutar gradske uprave – kaže riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Pojašnjava da će, budući da sada gradovi postaju tijela koja će izdavati rješenje za porez na nekretnine, te poslove u gradskoj upravi preuzeti Odjel za financije. Odjel će biti pojačan djelatnicima koji su do sada izdavali rješenja za komunalnu naknadu. Na upit hoće li zbog povećanja obima posla možda doći i do novih zapošljavanja u gradskoj upravi, gradonačelnik je odgovorio – negativno.

Naglašava da je u interesu građana da dostave Gradu Rijeci potrebne informacije jer će se na temelju njih definirati porez. Na konačni iznos poreza dosta će utjecati starost, ali i stanje, građevine – »starije« nekretnine plaćat će manje, a »novije« nekretnine s dodatnim sadržajem (bazeni i slično) više.
Objektima bez vlasnika zastupnik po službenoj dužnosti

Grad Rijeka ima 66.740 stanova i garažnih prostora, odnosno 5.965 korisnika poslovnih i proizvodnih prostora koji su do sada plaćali komunalnu naknadu, 693 onih koji su plaćali komunalnu naknadu za građevinsko i neizgrađeno građevinsko zemljište, 2.400 osoba plaća spomeničku rentu i 308 korisnika koji plaćaju porez na kuće za odmor. Na upit što će biti s imovinom za koju nije poznat vlasnik gradonačelnik je rekao da se nada da u Rijeci neće biti puno takvih primjera. Za takve objekte, naime, zakon nije baš jasan: predviđa da one dobiju zastupnika po službenoj dužnosti i to prema zakonu kojim se uređuje porezni postupak. Što god to značilo.


Korektivni koeficijent
 
Rješenja s definiranim iznosom poreza stižu u siječnju sljedeće godine. Grad Rijeka razmatra dva modela plaćanja – mjesečno ili tromjesečno. No, ta će se odluka donijeti kada se prikupe svi potrebni podaci o riječkom stambeno-poslovnom fondu. Treba naglasiti da sredstva koja se sliju kroz ovaj porez u gradsku blagajnu postaju nenamjenski prihod što znači da je na jedinici lokalne samouprave kako će gospodariti tim sredstvima. Do sada to nije bio slučaj jer se, primjerice, novac koji je stizao od spomeničke rente mogao trošiti samo za obnovu zaštićenih objekata, a komunalna naknada za razvoj komunalne infrastrukture.
 
Kod utvrđivanja iznosa poreza ulazi površina nekretnine i elementi – boda, zone, namjene, stanja, dobi. Za neke nekretnine, na primjer, prazne stanove ili poslovne prostore čija se djelatnost obavlja u kulturno povijesnoj cjelini, koristit će se i tzv. korektivni koeficijent. Raspon koeficijenata za te elemente gradovi moraju donijeti u posebnoj odluci i to najkasnije do 30. studenoga.
– Nama neće biti problem nove zgrade jer je ta dokumentacija dostupna, no problem će biti starije građevine za koje su uporabne dozvole izdane prije puno godina ili možda nisu nikad izdane. Ako se građani ne odazovu na naš poziv, njima će porez biti razrezan prema procjeni i postojećim informacijama – naglasio je Obersnel.

 

Izvor: novilist.hr