Karijera u RE/MAX Centar nekretnina

RE/MAX ime govori samo za sebe - REal Estate MAXimums (RE/MAX je kovanica nastala od engleskog termina 'real estate' - nekretnina i latinske riječi 'maximus' koja se može odnositi na najveće ili najvećeg).

Maksimalni rezultati Maksimalne provizije Maksimalna suradnja Maksimalna kvaliteta usluge Maksimalni profit

RE/MAX je najveća međunarodna tvrtka za posredovanje u kupoprodaji nekretnina koja djeluje u 72 države na pet kontinenata s više od 7 000 otvorenih ureda i više od 120 000 prodajnih predstavnika, tj. agenata.

Svi RE/MAX uredi su pravno i finacijski zasebni subjekti čije se poslovanje bazira na franšiznom modelu koji se u godinama od svojeg formiranja pokazao kao iznimno učinkovit. Iako naši franšizni partneri posluju samostalno i vode vlastiti posao, oni nisu nikada sami, budući da je iza njh najpoznatiji brend na svijetu u poslovanju s nekretninama.

Prodajni predstavnici koji rade pod okriljem RE/MAX-ovog ureda posreduju pri kupoprodaji ili najmu nekretnina. Ključni faktori koji doprinose uspjehu RE/MAX-a jesu i ti da su voditelji ureda i prodajni predstavnici motivirani i profesionalno trenirani, budući da su upravo edukacija, podrška i financijski aspekt motivacije okosnice RE/MAX sustava. Važno je stoga istaknuti da prodajnim predstavnicima u RE/MAX sustavu može pripasti čak i do 80 posto od provizije koju su ostvarili posredovanjem pri kupoprodaji ili najmu nekretnina. 

Ne zaboravite: više od 120 000 ljudi širom cijelog svijeta sasvim sigurno ne može biti u krivu!

Kontakt